Skřítek Výtvarníček přiblíží svět výtvarného umění i těm nejmenším dětem. Pošle jim opravdový, barevný dopis a bude je provázet jednoduchým tvořením. Děti přirozenou hrou vstoupí do světa imaginace slavného výtvarníka, kterého dopis stručně představí.

Výtvaré dopisy od skřítka Výtvarníčka

Dopisy jsou vytvářené pro děti od 2 do 9 let. V e-shopu si vyberete dopis a objednáte ho. Vyčkáte až přijde dopis do schránky – obvykle do 7 pracovníc dní. Pomůžete dítěti dopis adresovaný přímo jemu ve schránce objevit. Po otevření si přečtete dopis, pročtete, prohlédnete ukázku díla umělce. Jednoduchý návod na tvoření Vám pomůže vytvořít nádherné umělecké dílo. Vyrobené umělecké dílo můžete použít jako dárek pro prarodiče, nebo jako dekoraci.

Dopisy se hodí pro: vzácné společné chvíle při tvoření, jako orginální dárek k narozeninám, poděkování, na návštěvu či vytvoření prostoru pro odpočinek rodiče.

OBJEDNÁM – PŘIJDE DOPIS – TVOŘÍM

Vliv výtvarného umění na dětskou duši a mysl

Je vě­dec­ky do­ká­zá­no, že děti, které během dět­ství tvoří za po­mo­ci růz­ných vý­tvar­ných tech­nik, mají lepší sou­stře­dě­ní, jsou vní­ma­věj­ší a cí­le­vě­do­měj­ší. Vý­tvar­né tvo­ře­ní je pro děti ná­stro­jem se­be­roz­vo­je, pro­střed­nic­tvím tvo­ře­ní se děti učí do­ta­ho­vat věci do konce, pro­jdou si dů­le­ži­tým pro­ce­sem od první myš­len­ky k re­a­li­za­ci svého projektu.

Dů­le­ži­tý je pro dět­ský mozek hap­tic­ký kon­takt s pes­t­rým vý­tvar­ným ma­te­ri­á­lem. Je do­ká­zá­no, že roz­voj hma­to­vé­ho vní­má­ní přímo sou­visí s roz­vo­jem emo­tiv­ních vrs­tev dí­tě­te. Děti které tvoří, se lépe ori­en­tu­jí ve světě a ve svých mož­nos­tech se­be­re­a­li­za­ce.

Tvo­ři­vé děti žijí bo­hat­ší a štastněj­ší  život, tvoří vlast­ní pro­jek­ty a rych­le­ji berou život do svých rukou.

Račte vstoupit do kouzelného světa dopisů od skřítka Výtvarníčka.
Nejvíce se líbí dětem od 2 do 9 let.

Děti které tvoří žijí bohatší a štastnější život

Dopisy jsou vytvářené pro děti od 2 do 9 let. V e-shopu si vyberete dopis a objednáte ho. Vyčkáte až přijde dopis do schránky – obvykle do 7 pracovníc dní. Pomůžete dítěti dopis adresovaný přímo jemu ve schránce objevit. Po otevření si přečtete dopis, pročtete, prohlédnete ukázku díla umělce. Jednoduchý návod na tvoření Vám pomůže vytvořít nádherné umělecké dílo. Vyrobené umělecké dílo můžete použít jako dárek pro prarodiče, nebo jako dekoraci.

Dopisy se hodí pro: vzácné společné chvíle při tvoření, jako orginální dárek k narozeninám, poděkování, na návštěvu či vytvoření prostoru pro odpočinek rodiče.

OBJEDNÁM – PŘIJDE DOPIS – TVOŘÍM

Slova lásky

Bára a Lucinka, 3 roky
Read More
Děkujeme, dopis byl nádherný a udělal nám oběma velkou radost!
Pavlína Pokorná
Read More
Dobrý den, děkujeme za druhý dopis od skřítka. Včera byl ve schránce a dnes jsme vytáhli a rovnou tvořila celá rodina. Moc jsme si to užili. Pár fotek v příloze. Jsme nadšení 😉
Adéla, Evelínka a Albert, 7 a 4 roky
Read More
U nás už se s radostí tvoří, děkujeme!
Previous
Next
Pavlína Pokorná
Read More
Dobrý den, dnes nám ve schránce přistál další dopis od Skřítka. Holky nadšené a natěšené. Okamžitě ho chtěly přečíst a hned jsme tvořily. Pár fotek posílám v příloze. S Jiřinou Adamcovou to pro nás bylo první seznámení. Přehledně napsáno, informací, tak akorát, aby to děti vstřebaly (věk 7,4,2), o obrázcích v dopise jsme si s nejstarší chvíli povídaly. Otiskávání rozpůlených brambor jsme dříve dělaly na velikonoční přání. A tip s vykrajovátky se nám moc líbil! Nejstarší navrhla, že se potisknuté papíry dají použít na přáníčka.  Chystáme se v našem městě (Frýdek-Místek) porozhlédnou po mozaikách. Snad si na J. Adamcovou vzpomeneme, až se jednou vypravíme do Prahy a zajedeme se podívat na mozaiku do metra Želivského. Moc děkujeme!